; Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố AizuWakamatsu

AWIA Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố AizuWakamatsu

Thời gian làm việc 9:00 - 17:45

(Ngày nghỉ: Thứ 2 hàng tuần, Chủ nhật của tuần thứ 1 và tuần thứ 3、
  Nghỉ năm mới từ ngày 29/12 đến ngày mùng 3/1)

Bản tin

Bản tin Cầu Nối

"Cầu Nối" tháng này

Tải xuống PDF

Thông tin hữu ích

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố AizuWakamatsu

Copyright © AWIA All rights reserved.