AWIA Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Aizu

Thời gian làm việc 9:00 - 17:45

(Ngày nghỉ: Thứ 2 hàng tuần, Chủ nhật của tuần thứ 1 và tuần thứ 3、
  Nghỉ năm mới từ ngày 29/12 đến ngày mùng 3/1)

咨询

Tư vấn qua điện thoạ・Email

TEL
: 0242-27-3703
FAX
: 0242-27-3704
Email
: mail@awia.jp

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Aizu

Copyright © AWIA All rights reserved.